PočetnaMicrostar elektronikaElektronički uređajiMicrostar elektronikaSUNČANE ELEKTRANE: OPIS, NOVI ZAKONI I PRIHODI OD PRODAJE ELEKTRIČNE ENERGIJE PO POVLAŠTENOJ TARIFI

Elektronika, telekomunikacije, informatikaElektronika, telekomunikacije, informatikaElektronika, telekomunikacije, informatikaElektronika, telekomunikacije, informatika

SUNČANE ELEKTRANE: OPIS, NOVI ZAKONI I PRIHODI OD PRODAJE ELEKTRIČNE ENERGIJE PO POVLAŠTENOJ TARIFI

SUNČANE ELEKTRANE: OPIS, NOVI ZAKONI I PRIHODI OD PRODAJE ELEKTRIČNE ENERGIJE PO POVLAŠTENOJ TARIFI

TABLICE S CIJENAMA ULAGANJA, PROIZVODNJOM I ISPLATIVOSTI SUNČANE ELEKTRANE i ovaj tekst, pogodan za ispis (PDF) možete preuzeti OVDJE

ZAKONSKA REGULATIVA

Novi zakon odnosno Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije stupio je na snagu 06.06.2012. (Narodne novine 63/2012) i predviđa nešto niže otkupne subvencionirane cijene za proizvedenu električnu energiju iz obnovljivih izvora energije, ali još uvijek veće od drugih Europskih država. S obzirom da je značajno pala i cijena opreme za sunčane elektrane, odnosno investicija, isplativost ulaganja je ostala približno ista odnosno dobra. Ugovor o otkupu električne energije sklapa se na vrijeme od 14 godina, a značajno je skraćen i rok dobivanja dozvola. Sva proizvedena el.energija se prodaje po povlaštenoj cijeni.

Svaki investitor (može biti fizička ili pravna osoba) mora postati povlašteni proizvođač električne energije da bi ostvario subvencionirane (poticajne) cijene. To se postiže idejnim projektom i zahtjevima prema HEP-u i HROTE-u koje mi izrađujemo, kojima se dokazuje porijeklo proizvedene el.energije odnosno da predmetna elektrana zadovoljava sve zakonom tražene karakteristike i da proizvodi električnu energiju tražene kakvoće, upravo iz sunca. Svaki potrošač na računu HEP-a plaća stavku za obnovljive izvore energije, te se iz tih sredstava isplaćuje navedena subvencionirana (poticajna) proizvodnja.

Poticajna cijena koju Hrvatski operator tržišta (HROTE) plaća za 1 KWh proizvedene električne energije ovisi o snazi sunčane elektrane i ako objekat ima solarnu pripremu tople vode i/ili solarno grijanje, otkupne cijene mogu biti veće, teoretski i do 15% (praktično oko +12%) ako su sve ugrađene komponente sunčane elektrane Hrvatski proizvod. Mi smo nabavili opremu za proizvodnju fotonaponskih panela tako da postižemo, za investitore koji kupe sunčane elektrane od nas veću otkupnu cijenu za oko 12%, odnosno najviše što netko može postići jer se kod nas pretvarači ne proizvode pa se povećanje od max.15% ne može postići. Prikaz otkupnih cijena je u tablici:

Otkup cijene električne energije za sunčane elektrane Strane firme kn/kWh Microstar + 12% kn/kWh
10 KW Integrirane sunčane elektrane na postojećem objektu 2,6290 2,9445
10 KW Integrirane sunčane elektrane na postojećem objektu sa solarnom pripremom tople vode i/uli grijanje 3,1548 3,5334
10 KW NEIntegrirane sunčane elektrane na čestici pored objekta 2,0020 2,2422
30 KW Integrirane sunčane elektrane na postojećem objektu 2,2330 2,5010
30 KW Integrirane sunčane elektrane na postojećem objektu sa solarnom pripremom tople vode i/uli grijanje 2,4563 2,7511
Od 30 do 300 KW Integrirane sunčane elektrane na objektu 1,6500 1,8480

TEHNIČKA IZVEDBA, INVESTICIJA – PRIHOD

Za vrijeme trajanja ugovora otkupna cijena se za svaku godinu povećava za indeks inflacije u prethodnoj godini (od 2007.g. do 2012.g. ukupno povećanje je 20,7%) i drugačije se ne može mijenjati. Obračun se vrši svaki mjesec, a plaćanje je redovito u predviđenom roku od 45 dana. Životni vijek sunčane elektrane je 30 godina, a najmanje 25 godina.

Isplativost investicije je za 3,5 do 4,4 godine. Opsežniji pregled visine investicije, prihoda i dobiti je prikazan na kraju teksta u tablicama (okvirni podaci) za snage 10 i 30 KW sunčanih elektrana. Prikazane su cijene u eurima i kunama, bez i s PDV-om, vrijeme isplativosti investicije, ukupni prihod za 14 godina.

Za sunčane elektrane mi izrađujemo idejni projekt i kompletnu dokumentaciju u cilju ishodovanja svih dozvola, izrađujemo elektrane, montiramo i puštamo u pogon. Cijena idejnog projekta te popratnih zahtjeva do zaključno dobivanja ugovora o otkupu el.energije od HROTE-a iznosi za 10KW=2.500,00 kn +PDV, a za 30KW=3.840,00 kn+PDV te je uračunata u cijenu sunčanih elektrana u tablicama. Snaga fotonaponskih panela nakon 10 godina = 90% a nakon 25 godina = 80% deklarirane snage. Jamstvo na funkcionalnost cijele elektrane je 7 godina i osiguravamo servis u jamstvenom i vanjamstvenom roku. Nakon potpisivanja ugovora o otkupu s Hrvatskim opratorom tržišta energije (HROTE) gradimo sunčanu elektranu.

Fotonaponske panele postavljamo na raspoloživu površinu - kuće, firme, skladišta ili livadu i zajedno s pretvaračem-inverterom te zaštitnim i razvodnim ormarićima spajamo na električnu mrežu HEP-a, uz njihovu izvedbu priključka. Najveća proizvodnja se postiže ako je krov odnosno paneli okrenuti prema jugu. Surađujedmo isključivo sa provjerenim proizvođačima opreme. Koristimo vrhunski izmjenjivač-pretvarač napona (najvažnija komponenta elektrane) 10 KW, Američke firme Power-one, koji je izveden bez elektrolitskih kondenzatora (elektrolitski kondenzatori se vremenom suše i smanjuje se efikasnost pretvarača) što dodatno podiže pouzdanost sunčane elektrane. Fotonaponski paneli (FN paneli) su monokristalni od 195 Wp, dimenzija 1580x808x45mm, naše proizvodnje.

Za izvedbe sunčanih elektrana zajedno sa solarnom pripremom tople vode i/ili solarnim grijanjem prikazane su u tablicama 3,4,7 i 8. Ovdje je u prihod (i vrijeme otplate) računata samo proizvodnja električne energije, bez uštede u pripremi tople vode i/ili grijanju. Dakle stvarno vrijeme otplate investicije je puno kraće nego je navedeno u tablici.

U svim tablicama je navedena ukupna investicija za sunčanu elektranu, gdje priključak HEP-a iznosi 11.000,00 kuna. Napr. sunčana elektrana iz tablice 1. košta: Microstar =130.000 kuna + HEP=11.000,00 kuna =ukupno =141.000,00 kuna.

U tablicama 1,3,5 i 7 investicija i prihoda su temeljne izvedbe sunčanih elektrana sa 54 FN panela x 195Wp= 10,53 KWp. U tablicama 2,4,6 i 8 investicija i prihoda su proširene (puna dodatna oprema) Microstar izvedbe. Razlika između temeljne izvedbe i Microstar izvedbe – preporuka, je u snazi fotonaponskih panela, jačini-debljini alumin. nosača panela, bloking dioda i opremljenosti pretvarača – brzi osigurači koji štite panele, DC prekidač i dodatna zaštita od prenapona. Ta rezerva pokriva gubitke izmjenjivača, vodiča na istosmjernoj (DC) i izmjeničnoj (AC) strani elektrane te osigurava proizvodnju nazivne snage elektrane od 10 KWp. U ovom slučaju pretvarač radi znatno više s nazivnim opterećenjem gdje su mu gubici jako mali. U ovoj dodatnoj opremi se nalaze i bloking diode ( 1000V/12A- 8 komada ) izvan FN panela (svaki panel ima ih i u sebi), te gromobranska instalacija inox u zemlji prilagođena za sunčane elektrane. Bloking diode usmjeravaju svu struju iz FN panela uvijek prema pretvaraču i tako sprečavaju da FN paneli koji su osvijetljeni griju FN panele koji nisu osvjetljeni, što je slučaj kada nailazi oblak ili snjeg sklizne samo s jednog broja FN panela a na drugima ostane. Bloking diodama smanjeni gubici isto nešto podižu proizvodnju cijele sunčane elektrane.

Tako proširena (puna dodatna oprema) Microstar izvedba sunčanih elektrana povećava prihod brže nego što raste investicija (tablice 2,4,6 i 8), te je isplativost investicije kraća i stoga preporučamo za odabir. Ovi su podaci dobiveni mjerenjem na našoj sunčanoj elektrani 10 KW, sa slike u Gornjim Plavnicama. Svi podaci o naponima, strujama, snagama DC i AC se očitavaju iz pretvarača svake sekunde, računaju srednje vrijednosti i memoriraju svake minute na memorijsku SD karticu.

Za daljinski nadzor i zaštitu sunčane elektrane smo razvili vlastiti proizvod GSM NADZORNO-ZAŠTITNI UREĐAJ Microstar tip: MS-K3GSE. Ovaj uređaj omogućava pristup svim podacima, sadašnjim i od početka rada memoriranim na SD kartici, sunčane elektrane preko interneta. Podaci se memoriraju u dvije datoteke 1 i 15 minutne (svake minute jedan zapis u datoteci, a datoteka dnevna) i to: proizvedena energija dnevna i ukupna, snaga na AC strani te min. i max, naponi i struje po fazama, naponi i struje na DC strani (paneli) za svaki ulaz, temperatura okoline, pretvarača i FN panela (proizvodnja osim o suncu ovisi jako i o temperaturi panela-niža temperatura-veća proizvodnja. U slučaju ispada ili kvara šalje SMS poruku s točnim opisom, na više memoriranih mobitela (vlasnik, servis...). Mogući razlozi slanja upozorenja: Nestanak struje od strane HEP-a pa elektrana ne proizvodi, ne radi gromobranska zaštita elektrane- treba promijeniti patronu, elektrana proizvodi a HEP-ovo brojilo ne registrira (cijelo vrijeme se osim pretvarača očitava i HEP-ovo brojilo), netko skida-krade FN panele, prekid-kvar na grupi FN panela (mjeri senzorom jačinu sunca i uspoređuje s proizvodnjom). Uređaj ima akumulatorsko napajanje, te radi i kada nema struje na elektrani.

Razlika između temeljne izvedbe i Microstar izvedbe – preporuka, je u snazi fotonaponskih panela, jačini-debljini alumin. nosača panela, bloking dioda i opremljenosti pretvarača – brzi osigurači koji štite panele, DC prekidač i dodatna zaštita od prenapona. (temeljna izvedba- tablice 1,3,5 i 7, Microstar izvedba - tablice 2,4,6 i 8).

 

Ako želite imati ovaj sadržaj pogodan za ispis (PDF format) s tablicama CIJENA I ISPLATIVOSTI SUNČANE ELEKTRANE

kliknite OVDJE ili na DOWNLOAD, SUNČANE ELEKTRANE, Prospekt na dnu stranice

POSLUJEMO OD 1990.god.

Microstar Bjelovar

To je najbolje jamstvo za kupca za održavanje proizvoda. Tvrtke sa samo jednim proizvodom to nisu mogle ostvariti. Što vrijedi dugo jamstvo napr. za SUNČANE ELEKTRANE ako ga nakon koju godinu ne možete ostvariti jer je tvrtku vrijeme 'obrisalo' kad je nestala veća potražnja za tim proizvodom. Razvoj elektroničkog proizvoda u skladu s potražnjom tržišta i profesionalni pristup kupcu uz osiguranje jamstva i dugogodišnjeg servisa nam je osiguralo ovaj relativno dugi opstanak na tržištu u ovim promjenjivim vremenima-politikama. 

Kontakt informacije

Microstar Bjelovar

Microstar d.o.o.
Gornje Plavnice 165C, 43000 Bjelovar
Tel: +385 (0)43 217 170  Fax:+385 (0)43 228 300
Mob: 092 214 7669

Emailms@microstar-elektronika.hr

Tehnička podrška i servis
Tel: +385 (0)43 217 170
Email: marijan@microstar-elektronika.hr