PočetnaMicrostar elektronikaElektronički uređajiMicrostar elektronikaKOMUNIKACIJSKI MODUL -Interface-  MS1-485-31

Elektronika, telekomunikacije, informatikaElektronika, telekomunikacije, informatikaElektronika, telekomunikacije, informatikaElektronika, telekomunikacije, informatika

KOMUNIKACIJSKI MODUL -Interface-  MS1-485-31

KOMUNIKACIJSKI MODUL -Interface-  MS1-485-31

Služi za konverziju strujno naponskih veličina sa IEC 62056-31 (Euridis) komunikacijskog sučelja na RS485 komunikacijsko sučelje. Kučište se umeće ispod poklopca priključnica Landis+Gyr brojila, a RS485 sučelje se spaja pomoću konektora na brojilo. Moguća izvedba za bilo koje drugo kučište. Dvo žično komunikacijsko sučelje IEC62056-31 (magnetno sučelje) se spaja izvan brojila u paralelu sa do 100 brojila na jednu očitačku kutiju PK-100 ili sličnu. Omogućava da se brojilo sa RS485 komunikacijskim sučeljem koristi kao brojilo sa IEC62056-31 (Euridis) komunikacijskim sučeljem.
To u praksi znači da ovaj komunikacijski modul omogućava očitanje do 100 potrošača električne energije u jednoj stambenoj zgradi s jednog mjesta a to je obično prizemlje stambene zgrade. Očitanje se obično obavlja pomoću ručnog terminala ili jednog GSM/GPRS komunikatora.
Sukladnost tehničkih karakteristika ovog uređaja sa zakonskim normama i traženim tehničkim karakteristikama je ispitao  KONČAR INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU iz Zagreba, VISOKONAPONSKI LABORATORIJ – ispitivanje udarnim naponom, ispitni izvještaj broj 5111,  i  LABORATORIJ ZA EMC I SIGURNOST – ispitivanje elektromagnetne (EMC) kompatibilnosti, ispitni izvještaj broj: 21583EMC11018.

TEHNIČKE  KARAKTERISTIKE
Napon napajanja Un= 230 VAC, -20%,+15%
Nazivna frekvencija napajanja 50 Hz
Potrošnja kod Un < 0,6 W  / <6,5 VA
Napon udarnog vala 1,2 / 50 6 KV
Zahtijevana kvaliteta mrežnog napona Radi u cijelom opsegu EN50160
Temperaturno radno područje -20 C do +55 C
Komunikacijsko sučelje prema van IEC 62056-31
Komunikacija prema brojilu RS485
Dimenzije  D x Š x V 85 x 70 x 29 mm
Materijal kučišta Plastika sa kvalitetnim postojanim mehaničkim,
termičkim i električkim svojstvima za vrijeme
cijelog životnog vijeka uređaja

Cjelokupni prospekt sa shemom spajanja možete skinuti OVDJE

POSLUJEMO OD 1990.god.

Microstar Bjelovar

To je najbolje jamstvo za kupca za održavanje proizvoda. Tvrtke sa samo jednim proizvodom to nisu mogle ostvariti. Što vrijedi dugo jamstvo napr. za SUNČANE ELEKTRANE ako ga nakon koju godinu ne možete ostvariti jer je tvrtku vrijeme 'obrisalo' kad je nestala veća potražnja za tim proizvodom. Razvoj elektroničkog proizvoda u skladu s potražnjom tržišta i profesionalni pristup kupcu uz osiguranje jamstva i dugogodišnjeg servisa nam je osiguralo ovaj relativno dugi opstanak na tržištu u ovim promjenjivim vremenima-politikama. 

Kontakt informacije

Microstar Bjelovar

Microstar d.o.o.
Gornje Plavnice 165C, 43000 Bjelovar
Tel: +385 (0)43 217 170  Fax:+385 (0)43 228 300
Mob: 092 214 7669

Emailms@microstar-elektronika.hr

Tehnička podrška i servis
Tel: +385 (0)43 217 170
Email: marijan@microstar-elektronika.hr